Förmågan att tala om rasism i termer av ojämlikhet håller på att gå förlorad, skriver Rasmus Landström.