Det är svårt att avgöra om Rachel Molins roman ”Dungen” är en satir eller ej. Efter de första, plågsamma, femtio sidorna går det utför,