”Queerness in photography” på konsthallen C/O Berlin är en bred, historisk översikt av könsöverskridande experiment gestaltade med kameran.