Under rubriken ”Postkoloniala klassiker” skriver ett antal skribenter om verk och författare som bearbetar erfarenheter av kolonisering.