Supermarket huserar i år i Stadsgårdsterminalen, den bästa lokalen hittills. 62 konstnärsdrivna gallerier deltar från tjugtalet länder –