Marilyn Manson själv hävdar att alla anklagelser mot honom är falska.