Mats Söderlunds nya diktsamling kommer parallellt med en essäbok. Bägge böckerna handlar om klimatkrisen och det vi förlorat, och riskerar…