Den amerikanske poeten Robert Bly har gått bort, skriver The Guardian. Han blev 94 år gammal.