Krogkommissionen. Nyöppningen på Högbergsgatan håller sig till den gamla hederliga förrätt-varmrätt-dessert-ordningen.