Kåseri. Hur väl vi än lär oss att forcera fransk byråkrati blir sensmoralen att små framgångar inte får göra en fartblind.