När författaren var nybliven stockholmare maximerade Sveavägen känslan av storstad.