Hur borde EU satsa på kultur, är AI-frågan löst – och vilken roman om Europa är bäst? Så svarar de svenska partiernas toppnamn på åtta frågor om kultur- och mediepolitik inför EU-valet.