Fem månader efter att Gitte Ørskou tillträdde som chef för Moderna museet stängde coronan verksamheten.