Tusentals fler barn och unga har hittat till kulturskolan tack vare det statliga utvecklingsbidraget.