Kristina Lindquist om ett rättsfall gällande rätten att sminka sig.