Dramatens styrelse beskriver resultaten i medarbetarundersökningen som ”förfärliga”.