Jag vänder mig emot filmare som väljer alternativa fakta när verkligheten inte passar.