Ludwig Wittgensteins spöke hemsöker oss, hans filosofi förklarar varför människor i dag inte bryr sig om sanningen och tjusas av högerextremisternas konspirationsteorier. Önskan om att få vara med i språkspelet blir viktigare än att lära av historien, skriver Ola Larsmo.