I dagarna är det 30 år sedan regimen i Iran utfärdade en dödsdom mot författaren till romanen ”Satansverserna”. Det blev startskottet för en lång debatt om den konstnärliga yttrandefriheten och västvärldens förhållande till islam. Ola Larsmo rekapitulerar ”Rushdieaffären”.