I USA konkurrerar två projekt om hur man ska berätta om landets förflutna.