Under stormningen av Kapitolium användes symboler med kopplingar till slaveriets dagar.