Vi avfärdar inte dagens författare för att de inte skriver som August Strindberg.