Regissören Anastasia Patlay lever i exil – gjorde sista politiska teaterföreställningen.