Kungliga Konsthögskolan och Grafikens hus drabbades av svåra bränder.