Konsthallen lockade 340 902 besökare under förra året.