Det nya maxtaket för publik till 500 personer ska börja gälla från den 19 januari, föreslår regeringen.