För att Sveriges kulturella och kreativa företag ska fortsätta röna internationella framgångar föreslår en ny statlig utredning en uttänkt…