För att Sveriges kulturella och kreativa företag ska fortsätta röna internationella framgångar föreslår en statlig utredning en uttänkt…