Oscarsgalan gör ett flertal stora förändringar för att bekämpa svikande tittarintresse. Bland annat införs en ny kategori där filmernas popularitet ska prisas. Ändringarna, som gäller från och med 2019, bemöts nu av stark kritik från vissa håll.