Komikerns karriär vändes till kaos efter blodigt skämt om Donald Trump.