Martin Nyström är imponerad efter Mats Lidströms uruppförande i Göteborg.