Ytterligare en förtalsanmälan. Denna gång från anhörig till den så kallade vapensamlaren.