I takt med att allt fler insjuknar i covid-19 och regeringen inför striktare åtgärder har också pandemin blivit mer påtaglig i sociala…