Uppmanar nu folk att följa råden. Andra influerares beteende ifrågasätts.