Sven-Eric Liedman: Framtiden är mörk om ekonomin spelas ut mot ekologin.