Litteraturen är högaktuell på operascener och i konserthus i höst.