Detta efter flera års arbete och långa förhandlingar, enligt Stim.