Åsa Beckman: Litteraturpriset kommer att dra vanära över författaren.