Kåseri. Är den nya kaffekvarnen tillräckligt enkel finns det stor risk att man glömmer den enda egentliga komplikationen.