Kåseri. Blomsterunge gjorde ett framträdande där nittiosekundersdängan ”Han vred sig i mjöl” drogs ut till nära två timmar och etthundraåttio verser.