De flesta vet att den gamla ”Kom ketchup, så går vi!”-historien är en översättning som tappat poängen.