Kåseri. Forna tiders bekymmer på landet var av en annan sort än i dag, när det även där kan handla om att få support till sin trilskande…