Att äta sniglar är inte konstigt, det gör man på många håll. Men inte vilka sniglar som helst.