Magdalena Andersson är inget revolutionärt subjekt.