Med hjälp av Dante Alighieri och aposteln Paulus skärskådar Niklas Ekdal i sin nya bok ”Hur vi levde” vårt kollektiva syndaregister.