Tre gånger försökte Daft Punk vända upp och ned på populärmusiken. Två gånger lyckades de.