Det är 40 år sedan Edward Saids ”Orientalism” kom ut, men dess innehåll möter oss fortfarande inom både akademin och kulturdebatten. Få böcker i vår tid har vunnit ett liknande gehör – men få har heller gjort lika stor intellektuell skada, skriver Nathan Shachar.