”Kvinnomanualen” är drastisk och humoristisk, skriver Nina Björk.