I Uppsala konstmuseums nya utställning möter åtta nutida konstnärer Sten Eklunds civilisationskritiska bildsvit ”Kullahusets hemlighet”