Sasha Marianna Salzmanns ”Utom sig” är både imponerande och utmattande.